שאלות נפוצות

pantum FAQ

הבעיה: מדפסת לא מדפיסה

גורם אפשרי: האם המדפסת חוברה למחשב לפני התקנת הדרייבר.
פיתרון: יש לבצע הסרת הדרייבר להתקין את הדריבר מחדש ולפעול לפי ההוראות.

הבעיה: הזנת נייר לא הצליחה

גורם אפשרי: נייר ממוקם באופן שגוי במגש הנייר או חריץ הזנה ידנית.
פיתרון: טען את הנייר בצורה נכונה. בדוק אם מכווני הנייר מוגדרים כראוי.

גורם אפשרי: יש יותר מדי גיליונות במגש הנייר.
פיתרון: יש להסיר את הנייר העודף.

גורם אפשרי: הנייר עבה מדי.
פיתרון: השתמש בנייר שצוין לשימוש עם המדפסת.

הבעיה: הנייר נתקע לעיתים תכופות

גורם אפשרי: האם יש יותר מדי גיליונות במגש הנייר.
פיתרון: הפחיתו נייר עודף. חומרי הדפסה מיוחדים יש לטעון דרך חריץ ההזנה הידנית.

גורם אפשרי: נייר אינו מתאים בגודל
פיתרון: ודא שסוג הנייר מותאם לדרישות. בשימוש בנייר חריג יש להזין אותו דרך חריץ הזנה ידנית.

גורם אפשרי: יש שאריות נייר בנתיב הנייר.
פיתרון: פתח את מכסה המדפסת ונקה את נתיב הנייר.

גורם אפשרי: גליל הזנה מזוהם.
פיתרון: פתח את המכסה ונקה את גליל ההזנה. אנא צור קשר עם שירות לקוחות Pantum אם בעיה זו נמשכת.

הבעיה: הפלט המודפס אינו נכון, נראה ג'יבריש או אינו מושלם

גורם אפשרי: כבל המדפסת רופף או שבור.
פיתרון: נתק וחבר מחדש את כבל המדפסת. נסה להדפיס מסמך שהודפס בעבר וידוע שהוא הודפס כראוי. בשלב הבא, לנסות כבל USB שונה. ואז, אם אפשר, לחבר את המדפסת למחשב אחר ולנסות להדפיס מסמך מודפס בעבר.

גורם אפשרי: מנהל ההתקן של המדפסת שגוי.
פיתרון: בדוק אם המדפסת הנכונה נבחרה באזור תפריט הדפסה.

גורם אפשרי: שגיאות בתוכנת היישום
פיתרון:ניסיון להדפיס את המסמך מתוכניות יישום שונות.

הבעיה: דפים מודפסים אבל התוצאה היא דפים ריקים.

גורם אפשרי: מחסנית ההדפסה ריקה מטונר או לא מותקנת כראוי.
פיתרון: הוצא את מחסנית ההדפסה ולנער אותה בעדינות החלף את מחסנית ההדפסה

גורם אפשרי: אולי יש דפים ריקים בתוך משימת ההדפסה.
פיתרון: בדוק את המסמך כדי לוודא שאין דפים ריקים.

הבעיה: הזנת דפים מרובים.

גורם אפשרי: יתר מטען אלקטרוסטטי על הנייר, נמצא לעיתים קרובות בסביבות יבשה מאוד.
פיתרון: יש להפריד את הנייר כדי להסיר את הצטברות אלקטרוסטטית

גורם אפשרי: הנייר לח ונדבק יחד, נמצא לעיתים קרובות בסביבות לחה מדי.
פיתרון: יש לנפנף את הנייר להפחית את ההדבקה הנגרמת על ידי לחות.

הבעיה: נייר אינו תואם.

גורם אפשרי: סוגי נייר שונים יש להזין דרך מגש הנייר כמפורט בהתקן ההדפסה.
פיתרון: יש להגדיר את סוג הנייר הנכון בהתקן ההדפסה או לשנות את הסוג בהתקן ההדפסה להתאים את הנייר במגש.

גורם אפשרי: סוג הנייר אינו נתמך על ידי המדפסת.
פיתרון: השתמש בסוגי נייר הנתמכים על ידי המדפסת.