אחריות מורחבת

סוג המוצר מק”ט אחריות (בסיסית) הרחבת אחריות
(כפוף לתנאי הרחבת האחריות*)
מדפסות ומשולבות לייזר מונו P1000 שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P2000 שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P2500 שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P2500W שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P2506W שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P3205DN שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P3255DN שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P3300DW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P3305DW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
BP5100DN שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
BP5100DW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
BM5100FDW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
P5000DN שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M6550NW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M6600 שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M6600NW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M6600W שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M6800FDW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M7100DW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M7105DW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M7200FDW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
M7600FDN שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
מדפסות ומשולבות לייזר צבע CP2500DN שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
CP2200DW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
CM7000FDN שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
CM1100ADW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה
CM2200FDW שנה אחריות מעבדה שנתיים נוספות במעבדה

*כפוף לתנאי הרחבת האחריות: רישום באתר, שימוש במתכלים מקוריים