Slide פונקציונליות חזקה, תמיכה בצבע מלא,
הדפסה מקצועית לעסקים
מדפסת לייזר צבעונית
רב-תכליתית
CM2200FDW לפרטים נוספים
Slide מדפסת לייזר
צבעונית
ביצועים מרשימים
תוצאת צבע מדהימה
CP2200DW לפרטים נוספים
Slide

מדפסת לייזר שחור-לבן
רב-תכליתית

תהנה מערך מוסף של מדפסת
4 ב-1 בעלת מהירות גבוהה
סדרה M7200/M6800 לפרטים נוספים
Slide אחריות מקיפה ל 3 שנים
לכל מדפסות Pantum
לפרטים נוספים

מתכלים

מדפסות משולבות

מדפסות לייזר

כל פתרונות ההדפסה
לשגרת עבודה מרחוק

במהלך התקופה האחרונה גדלו משמעותית מערכי
העבודה מהבית והם צפויים להמשיך ולהתרחב גם
אחרי המשבר

מוצרים מובילים